I det følgende kan du læse, hvordan pressen har berettet om dansk-i-sydslesvig:

 

torsdag, 7. november 2002, side 4

Hjemmeside om Sydslesvig skal være så bred som muligt

Internet. Med sin hjemmeside, dansk i Sydslesvig, vil skoleleder Wolfgang Bradtke vise bredden i det danske mindretal i landsdelen.

SLESVIG. De forskellige organisationer og foreninger for det danske mindretal i Sydslesvig har med tiden alle fået deres egne hjemmesider. På hjemmesiden www.dansk-i-sydslesvig.de kan man ikke blot finde disse officielle hjemmesider, men også en lang række andre hjemmesider fra mindretallets medlemmer. Desuden rummer hjemmesiden også en lang række praktiske informationer om livet i Sydslesvig. Ikke blot for tilflyttere fra Danmark, men for alle danske i Sydslesvig. 

Samlet hjemmeside om hele Sydslesvig

- Jeg gik i lang tid og syntes, at der manglede en samlet hjemmeside for mindretallet. Da ideen modnedes, registrerede jeg domænenavnet og gik så i gang med arbejdet, forklarer skoleleder Wolfgang Bradtke, Askfelt Danske Skole, der nu i næsten tre år har opbygget og videreudviklet hjemmesiden. Forarbejdet tog tæt på et par hundrede timer. Siden har han efter eget skøn brugt i gennemsnit en halv time om dagen med at søge efter flere informationer til hjemmesiden og med at få fornyet de eksisterende data. Samtidig søger han også efter danske hjemmesider, der beskæftiger sig med Sydslesvig. De bliver gjort opmærksom på dansk-i-sydslesvig, hvis de ikke allerede har et link til hjemmesiden.

Lyst til at besøge landsdelen

Målet med siden er at vise, hvor bredt det danske arbejde favner i Sydslesvig. Sydslesvigerne kan finde navne og adresser på håndværkere, læger, tandlæger, rådgivere og andre, der er dansktalende eller har dansktalende medarbejdere. Danskere nord for grænsen får mere viden om Sydslesvig og måske endda lyst til at besøge landsdelen. Af samme grund er der en samling links med henvisning til turistinformationer på dansk. Reaktionerne viser, at hjemmesiden har ramt et behov. Hver måned får www.dansk-i-sydslesvig.de besøg af mellem to og tre tusinde forskellige computere. 35 procent er fra Danmark, 55 procent fra Sydslesvig og de resterende 10 procent fra andre lande. Det er nok mest sydslesvigere, der gerne vil bevare kontakten med hjemegnen, formoder Wolfgang Bradtke.

Betaler selv omkostningerne

Hjemmesiden er hans hobby. Som sådan er han også indstillet på at betale de omkostninger, der er forbundet med at opretholde den. Nogle forretningsdrivende har da henvendt sig for at høre, hvad det koster at blive nævnt. I princippet er det gratis, men jeg åbner da den mulighed for dem, at de kan yde et bidrag til den ny legeplads på skolen i Askfelt. Det er der da flere, som har gjort. Så kan børnene der også nyde godt af deres skoleleders fritidsinteresse, siger Wolfgang Bradtke med et lunt glimt i øjet.

Anker Simonsen, FlA, torsdag, 19. maj 2005, side 7

 

nr.1, januar kvartal 2003, nummer 870, 82. årgang, side 5

Grænsen, nr. 1, februar 2003, 65. årgang, side 31

Magasinet for udedanskere                        Magasin og website for danskere i udlandet, omtalt på startsiden i maj 2003

Fokus på Tyskland
Det danske mindretal i Sydslesvig
Ny omfattende web-portal med et hav af oplysninger, links og historie om og for det danske mindretal i Sydslesvig. Portalen giver adgang til samtlige mindretalsorganisationer, informerer om livet i og omkring mindretallet, hjælper med at leve en dansk hverdag i det tyske flertalssamfund.

 

 

Denne side er del af Sydslesvig-Portalen: www.dansk-i-sydslesvig.de ! Har du  åbnet denne side (via en søgemaskine) for sig selv, så klik venligst på: